JB Rebuilders

JJ RE Builders bvba

Ja, ik heb interesse in deze woning

Contacteer ons

Gegevens partner

Adres werf

Ontwerp

Offerte

Geschat budget voor de bouwwerken (exclusief BTW)

Afhankelijk van ontwerp en keuzes. Met deze info kunnen wij qua concept en ontwerp meedenken om het project haalbaar te maken voor uw budget.

Maximale uploadgrootte: 268.44MB

Uitvoering

Ik had de werken graag uitgevoerd tussen: